Hakk�m�zda

Kozyata�� Kurye bir Alp Kurye i�tiraki olarak kuruldu�u g�nden bu yana edindi�i kaliteli kuryecilik felsefesi tecr�beleri ve profesyonel kadrosu ile siz de�erli m��terilerine t�m �stanbul genelinde hizmet etmektedir.


Firmam�z motorize e�itimli ve uzman kadrosuyla motorlu kurye ve da��t�m hizmetini y�ksek kalite anlay���yla b�t�nle�tirerek sizlere h�zl� g�venli ve ekonomik ta��mac�l�k hizmetleri sunmaktad�r.


Firmam�zdan toplu g�nderiler i�in fiyat teklifi alabilirsiniz. Abone olarak indirimlerden ve internet hizmetlerin faydalanabilirsiniz.


Sizden ald���m�z g��le her g�n daha iyiye.

�ehiri�i Kurye
Motorlu Kurye
Ekspres Kurye
Moto Kurye
Kurye

Sosyal A�lar

Kozyata�� Kurye Facebook Kozyata�� Kurye Twitter Kozyata�� Kurye Google+ Kozyata�� Kurye Pinterest Kozyata�� Kurye - Sitemap

Moto Kurye

�leti�im Bilgileri

Sayfa Ba��