Yaya Kurye

Yaya Kurye, Kredi ve banka kartlar�, hesap ekstreleri, bro��r, katalog, dergi, s�reli yay�nlar, toplant� ve kutlama davetiyeleri gibi g�nderilerin birbirine yak�n noktalar aras�nda teslim edildi�i en ekonomik kurye hizmetidir.


Kurye g�nderilerinizin fazla oldu�u zamanlarda tercih edebilece�iniz, kurye hizmetinden ekonomik bir sistemdir yaya kurye adresinize gelerek evra��n�z� teslim almaktad�r.


Evra��n�z� teslim ald�ktan sonra gidece�i adrese evra��n�z�n teslimat�n� g�n i�erisinde yapmaktad�r ve teslimat�n� yapt��� evra��n teslimat bilgilerini size firmam�z geri bildirir. E�er sizde ekonomik ve g�venli bir �ekilde yaya kurye ihtiyac�n�z varsa bizi tercih etmeye ne dersiniz ?


Kurye Telefon

Yaya Kurye

Sosyal A�lar

Kozyata�� Kurye Facebook Kozyata�� Kurye Twitter Kozyata�� Kurye Google+ Kozyata�� Kurye Pinterest Kozyata�� Kurye - Sitemap

Moto Kurye

�leti�im Bilgileri

Sayfa Ba��